Bedre Ledelse og Invito Inspire inngår tett samarbeid

06. mars 2017    Av: camilla

Bedre Ledelse og Invito Inspire innleder første kvartal 2017 med å inngå tett samarbeid

BL og InvitoSamarbeidet inkluderer kompetansedeling og kompetanseutveksling mellom selskapenes utfyllende fag- og tjenesteområder. Målet med samarbeidet er å tilby markedet et bredt og komplementært kvalitetstilbud knyttet til veiledning, rådgivning, utvikling og opplæring for ledere og medarbeidere i virksomheter i endring- og omstillingssituasjoner. Hovedområdene vil dekke ledelse-, medarbeider og organisasjonsutvikling, samt kompetanseutvikling for yrkesaktive i endringssituasjoner.

Selskapenes felles tjenesteområder er:

Det første konkrete samarbeidsprosjektet er et nytt lederprogram for utvikling i lederrollen, Synergasia, som betyr samarbeid. Programmet er basert på Bedre Ledelses erfaring fra utvikling av over 4000 ledere og selskapets oppdrag med utviklingsprosesser for offentlig- og privat sektor over mer enn 30 år. Invito og Bedre Ledelse vil samarbeide om gjennomføring og markedsføring av programmet. Siv Undseth Arvesen, daglig leder for Invito vil inngå bla. som ressurs og fagperson for gjennomføring av programmet. Siv går også inn som partner og seniorkonsulent i Bedre Ledelse.

For mer informasjon om selskapenes kompetanse se www.invito.no og www.bedre-ledelse.no