«High Performance Team» verktøykasse til innovasjonsprosjekter

10. oktober 2017    Av: camilla

Bedre Ledelse og Human Factors har i samarbeid utviklet en «High Performance Team» verktøyskasse til The Innovation Effect AS sine innovasjonsprosjekter.

Bedre Ledelse og Human Factors har gått sammen i å utvikle prosessverktøy, samt trene og lære opp og overføre TIE Workshopkompetanse til The Innovation Effect (TIE), og deres prosjektteam med studenter, i hvordan de kan tilrettelegge for «High Performance Team» prestasjoner i sine innovasjonsutviklingsprosjekter.

I går, 9. oktober 2017,  gjennomførte vi den første workshopen med studenter og TIE medarbeidere.  Prosessen tar utgangspunkt i Diversity Icebreaker© og opplæring i forskjellige kriterier og prosessverktøy som muliggjør det å skape effektive, prestasjon- og resultatsorienterte prosjektteam.
Arbeidet vi gjør for TIE innebærer at vi har skreddersydd en «High Performance Team» verktøykasse tilpasset TIE sin unike prosjektmodell. Studenten som skal jobbe med innovasjonsutvikling i prosjektene for TIE og TIE sine kunder, får med seg en oppstartsopplevelse og en verktøykasse i prosjektet som er helt unik. Verktøykassen blir benyttet for å muliggjøre:

Vi er utrolig glade for at vi allerede nå, etter kort tids testing av prosess og verktøy, får positiv tilbakemeldingen fra TIE på at det fungerer bra. Studentene som deltok på gårsdagens workshopp formidlet at de lærte noe nytt, at de forsto og engasjerte seg i tematikken og at de opplevde å få bedre egen innsikt og en bra og nyttig start.

Vi ser frem til å fortsette å følge TIE og studentteamene i vår forskning om team og teamprestasjoner, og gleder oss til  å kunne bidra videre med innsikt i hva som er kjernen til  at team kan oppnå «out standing results» i innovasjonsprosjekter.

Er du nysgjerrig på vårt arbeid, er det bare å ta kontakt.

Mange hilsen

Camilla Sommerfeldt Bentzen
Daglig Leder
Bedre Ledelse AS
Mobil: 90901717