Må du være en «kald fisk» for å klare og «holde hodet kaldt»?

18. mai 2017    Av: camilla

Dagsseminar / workshop: Om følelser og effektiv ledelse i krevende situasjoner - 12. juni 2017

Velkommen til spennende dagsseminar / workshop 12. juni 2017IMG_1036

Bedre Ledelse og Invito Inspire inviterer til kunnskaps- og kompetansedeling rundt tema: Effektiv ledelse og følelser i krevende situasjoner den 12. juni 2017.

Vi adresserer spørsmålet: Må du være en «kald fisk» for å «holde hodet kaldt» og for å lede effektivt i krevende situasjoner? Vi reflekterer sammen med ledelses- og forskningsressurser fra Forsvarets spesialstyrker og avdeling for ledertrening og lederskapsutvikling.

Fra Forsvarets Høgskole kommer:

Fra Bedre Ledelse kommer:

Innhold, form og tema for dagen:

Seminaret er lagt opp som en workshop med interaksjon og involvering mellom deltakere, foredragsholdere og instruktørene. Det blir lagt opp til selvrefleksjon, felles drøftelser, øvelser og trening.

Kunnskap, kompetanse og tema og forskningstematikk som blant annet adresseres er:

Målgruppe: Ledere. Maks antall deltakere: 20 stk
Tid: 12. juni kl. 09.00 – 16.00
Pris for seminaret: NOK 2250.- eks mva. inkl. lunsj og forfriskninger
Hvor: Bedre Ledelse AS, Dicksvei 12, Furuvik, Lysaker.
Se www.furuvik.no for beskrivelse av stedet.
Påmelding sendes til: camilla@bedre-ledelse.no, telefon: 90901717

Vi ønsker velkommen og ser frem til en lærerik dag!

Med vennlig hilsen på vegne av Bedre Ledelse og Invito Inspirer

Camilla Sommerfeldt Bentzen og Siv Undseth Arvesen
Daglig Leder, Bedre Ledelse AS     Daglig Leder, Invito Inspire AS