Når forskning må «selges» tabloid

23. mars 2017    Av: camilla

Emosjonell Intelligens og ledelse er et "hot" tema fortiden...spesielt i bransjen for forskning og utvikling av godt lederskap.

BI Business Review kunne forrige uke presentere en ny artikkel med tittel: IMG_9646

Er Emosjonell Intelligens viktig i arbeidslivet?

Artiklene omhandler Førsteamanuensis Føllestads gjennomgang av forskning rundt Emosjonell Intelligens (EQ) som en egen form for intelligens. Et seriøst og meget forseggjort arbeide det ikke er grunn til å stille tvil ved.

Det jeg finner spesielt, er artikkelens tittel som jeg oppfatter som en tabloid overskrift. For de som ikke er fagpersoner kan tittelen lett tolkes på en måte som jeg  opplever som lite nyttig for arbeidslivet og ledelse.  Jeg oppfatter at tittelen selger forskningen i en tabloid form og invitere til tolkning og spørsmålstegn rundt  mellommenneskelige forholds betydning for arbeidslivet og ledelse. Det er langt fra denne eventuelle tolkningen til hva artikkelen egentlig handler om.

Forskningen rundt EQ, slik jeg oppfatter det, handler om begrepet i seg selv, og de tester som er utprøvd for å måle om EQ faktisk måler det det er ment å måle. EQ er en sammensatt betegnelse som blant annet består av forskjellige egenskaper og evner og relasjonen og sammenheng mellom disse.
Follestad peker på dette gjennom henvisning til forskning på bla. Big Five og ledelse, et område vi i Bedre Ledelse har mye kompetanse rundt og erfaring med i arbeidet med utvikling av godt lederskap hos våre oppdragsgivere.

EQ som en egen type intelligens, har vist seg å ikke være et forskningsmessig valid begrep.
Dette betyr ikke at faktorene som er lagt til grunn for EQ ikke korrelerer i forhold til lederskap og i jobbsammenheng.

Jeg tror ikke det er mange andre enn fagpersoner som klikker seg inn på linken i BI Business Reviews artikkel for å lese den fullstendige artikkelen for å forstå hva Føllestads forskning egentlig dreier seg om.  Jeg vil derfor oppfordre våre kontakter som ikke er fagpersoner og er interessert i dette tema, og trykke seg inn på linken under å lese hele Føllestad sin artikkel http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=459130&a=3

Håper at essensen av artikkelen til Føllestad fortsetter å skape interesse for fakta rundt hva som kjennetegner godt lederskap og hvordan godt lederskap kan utvikles.  Ønsker dere god lesning.

Med vennlig hilsen Camilla Sommerfeldt Bentzen
Daglig Leder og Senior Konsulnet
Bedre Ledelse