Menneskene

"Det som du er, vær fullt og helt, ikke stykkevis og delt" Henrik Ibsen, Brand

Kopi av _ISP1572-102Camilla Sommerfeldt Bentzen

Daglig Leder, Partner, Veileder / Seniorkonsulent

Kjerneområder: Lederveiledning, utvikling av personlig lederskap, ledergruppeutvikling,  mellommennesklig kommunikasjon, konflikthåndtering, relasjon, gruppedynamikk og samarbeid

 

Camilla har lang «fartstid» i Bedre Ledelse og god erfaring som veileder og tilrettelegger for gjennomføring av skreddersydde opplærings- og utviklingsprosesser innen ledelse- og samarbeidsutvikling. Hun veileder både enkeltmennesket, grupper og avdelinger med utgangspunkt i deres spesifikke behov.

Camilla har erfaring og kompetanse fra oppdrag og prosjekter i både privat og offentlig sektor. Hennes personlige stil kjennetegnes ved hennes engasjerende og motiverende væremåte og tydelige kommunikasjonsstil. Hun har en god evne til å sette seg inn i andres situasjon, forstå kompleksistet, se mennesket og samspillet i en situasjon. Gjennom spørsmålstilling, veiledning og tydelig kommunikasjon bidrar hun til at kunden får mulighet til ny innsikt, nye perspektiver og oppdager muligheter og utviklingspotensial.  Camilla har en god posjon humor som skaper god stemning for de som er rundt henne.

I tillegg til kompetanse tilegnet over mange år som konsulent hos Bedre Ledelse, er Camilla videreutdannet som coach, NLP Master Practitionair. Hun studerer ved siden av sitt ansvar i Bedre Ledelse, Master of Management ved BI. Faglig fokus for dette studiet er ledelse, økonomisk kriminalitet og samfunnsansvar. I bunn har Camilla en Bachelor i internasjonal markedsføring fra BI, og samarbeidende handleshøyskoler i Frankrike; Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble og Ecole Supérieure de Commerce de Nantes. Før konsulenttilværelsen har Camilla ledererfaring fra nasjonal og internasjonal telecomsektor.

Kontakt Camilla:
Telefon: +47 90 90 17 17
E-post: camilla@bedre-ledelse.no

Siv svart hvit Siv Undseth Arvesen

Seniorkonsulent, Veileder, Partner

Kjerneområder: Utvikling av personlig lederskap, Rådgivning og coaching av ledere og medarbeidere, terapeutisk veiledning, kommunikasjonstrening, samarbeid og gruppedynamikk, karriereutvikling og arbeidslivsmestring

 

Siv har lang erfaring som veileder og coach for ledelse, utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer, samt prosessveileder og tilrettelegger for omstillings- og endringsprosesser i privat og offentlig sektor. Hun har også bred erfaring fra undervisning og veiledning for ulike grupper med svak tilknytning til arbeidsliv pga. utfordringer av forskjellig karakter: rus, psykisk og somatisk helseproblematikk også i kombinasjon med andre handicap. Siv har et spesielt engasjement for utvikling og gjennomføring av programmer knyttet til samspillet mellom leder- og medarbeiderutvikling, samt arbeidslivsmestring.

Sivs personlige stil er preget av en verdibasert og empatisk være- og handlemåte. Hun har et godt engasjement for å bidra til å gjøre en forskjell for mennesker og virksomheter. Hun bidrar som veileder med mål om at klienter, kunder og oppdragsgivere gis gode rammer for handlekraft og bruk av sitt potensial. Hun er dyktig til å lytte, til å forstå behov og hennes kommunikasjonsform er engasjerende, inkuderende og inspirerende. I sin tilnærming benytter hun bla. musikk som terapeutisk virkemiddel i kommunikasjonstrening.

Siv er tverrfaglig utdannet. Hun har høyere samfunnsvitenskapelig utdannelse fra UIO med tillegg innen for etikk og filosofi, Master of Management i ledelse og organisasjonspsykologi fra BI, økonomisk utdannelse og sin terapeutiske utdanning har hun fra Senter for Livshjelp med fokus på bla: Friskvern, mestringsterapi ved kognitive prosesser, psykisk helse, coaching, mindfulness og ernæring.

I tillegg til sin Bedre Ledelse tilværelse, er Siv eier og daglig leder av Invito Inspire AS som leverer tjenester innen omstilling, arbeidslivsmestring, ledelse og organisasjonsutvikling. Hun er også eier i et selskap som leverer tjenester til olje- og gas sektoren: Nullkryss AS.

Kontakt Siv:
Telefon: +47 932 07 972
E-post: siv@bedre-ledelse.no eller siv.undseth.arvesen@invito.no

Thorbjørn-235x300Thorbjørn Jødal

Seniorkonsulent, Fagansvarlig, Partner

Kjerneområder: Utvikling av personlig lederskap, samarbeid og relasjon, team- og ledergruppeutvikling, samarbeidsutvikling, konflikthåndtering og opplæring av internkonsulenter

 

Thorbjørn arbeider med skreddersøm, tilrettelegging og gjennomføring av organisasjonsutvikling, lederutvikling, lederopplæring og veiledning av topp- og mellomledergrupper i offentlig sektor og næringslivet.  Han har lang erfaring med leder- og organisasjonsutvikling. Thorbjørn var initiativtaker til etablering av konsulentselskapet Bedre Ledelse AS i 1984.

Thorbjørns personlig stil kjennetegnes av hans rolige og lyttende væremåte, samt hans evene til å kommunisere på en tydelig og reflektert måte. Han har et spesielt engasjement for det personlige akspektet ved ledelse, og ut fra en autentisk bevissthet om seg selv kunne utvikle godt personlig lederskap.

Utdannet offiser fra Krigsskolen i 1972 med ledererfaring opp til majors nivå. Videreutdannelse innen personal og opplæringsadministrasjon ved BI og Advanced Transactional Analyses (TA).

Thorbjørn har hatt ansvaret for lederutdannelsen ved befalsskolen etter Forsvarets nye lederprogram, og hadde i 7 år ansvaret for å utvikle organisasjons- og lederutviklingstiltak for entreprenørbransjen i Norge før han startet Bedre Ledelse.

Kontakt Thorbjørn:
Telefon : +47 95 40 05 63
E-post: thorbjorn@bedre-ledelse.no

anitaAnita Winther

Seniorkonsulent, Partner

Kjerneområder: Utvikling av personlig lederskap, samarbeid, relasjon, kommunikasjon og  konflikthåndtering

 

 

I 2013 startet Anita opp et utdanningsløp for å gjennomføre Bachelor i Psykologi ved Bjørknes Høyskole og UIO. Når hun først var i gang, la hun i tillegg til en oppstart på en fire års tilleggsutdannelse som Gestalt psykoterapeut ved Norges Gestaltinstitutt Høyskole (NGI).

Etter endt Bachelor, har Anita nå gått videre og gjennomfører sin Mastergrad i «Clinical & Health Psycolcogy» ved Eötvös Lorànd University, Budapest, Ungarn. Hun leverer sin Masteroppgave våren 2018.
Anita har, forståelig nok nå, en periode med opphold som konsulent for Bedre Ledelse for å gjennomføre sin Mastergrad.
I bunn er Anita utdannet Bachelor i Fashion Design, American Intercontinental Univercity, London 1988. Hun har grunnutdannelse i regi av Røde kors i konflikthåndtering og oppbygging av sunne relasjoner 2011, videreutdannelse NLP Master 2012. Fra tidligere yrkeskarriere har Anita lang ledererfaring fra oppbygging, drift og utvikling av bedrifter,  team sammensetning, i organisasjoner spesielt rettet mot næring innen, helse-, velvære-, og hotell og servicemarkedet.

Kontakt Anita:
Telefon: +47 900 65 998
E-post: anita@bedre-ledelse.no

IvarIvar Hansen

Seniorkonsulent, Fagansvarlig, Spesialist i arbeidspsykologi

Kjerneområder: Kartlegging, psykrometrisk metodeutvikling, skreddersydde kultur og arbeidsmiljøanalyser, seleksjon og rekruttering, omstilling- og organisasjonsutvikling og ledelsesutvikling

 

Ivar har en bred og meget god kompetanse og  faglig erfaring fra utvikling og gjennomføring av prosesser innen; Organisasjonsutvikling, omstilling, kultur og arbeidsmiljøkartlegging. Konflikthåndtering og konfliktanalyser, lederutvikling og lederopplæring.  Utvelgelse og rekruttering av personell til ”risikoyrker” som piloter i Norge for Forsvaret, Agderfly, Norwegian Aviation College og SAS. Videre til flygeledere og militære spesialister, ledere og spesialiststillinger. Forskning innen militærpsykologi. Psykologisk test og metodeutvikling.

Ivar arbeider i hovedsak med skreddersøm innenfor psykologisk kartlegging, organisasjonsutvikling, omstillingsprosesser, konflikthåndtering, lederutvikling, rekruttering og kompetanseutvikling i organisasjoner. Han har spesialisering innen seleksjon til lederstillinger og spesialiststillinger. Ivar har utviklet flere valide psykologiske verktøy som benyttes av offentlig og private virksomheter, samt av Bedre Ledelse.

Utdannelse: Embetsstudiet i psykologi, UiO (1971), spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi (1980). Etter- og videreutdanning: Gjennomført teori- og flygeropplæring til spesialitet som europeisk flypsykolog i regi av European Association for Aviation Psychology (1997). Mellomfag pedagogikk ved Norges lærerhøgskole (1963). 1968 til Forsvarets psykologitjeneste, avdelingspsykolog for Faglige hjelpemidler fra 1975.

Ivar var Sjefpsykolog for Forsvaret fra 1990-2003, med faglig ansvar for psykologi og psykologer. Deltager med lederverv i nasjonale og internasjonale fora. Fra 1985 har han vært partner og konsulent i Bedre Ledelse, samt leder for eget selskap med spesialisering i utvikling og drift av psykologiske tester, metoder og verktøy.

Kontakt Ivar:
Telefon: +47 41 32 45 46
E-post: ivar@bedre-ledelse.no