Samarbeidspartnere

"Få mennesker klarer å ta ut sitt fulle potensial uten støtte fra gode medspillere" Camilla S Bentzen, Bedre Ledelse

«Sammen flytter vi fjell»Samarbeid justert av roffe1

For oss er det viktig å ha et nettverk av gode samarbeidspartnere. Partnere som utfyller kompetanse og gir inspirasjon gjennom sine tanker, egenskaper og kjerneområder.

Våre faste samarbeidspartnere er:

Human Factorswww.human-factors.no

Teamutvikling, ledelse, kommunikasjon, kartlegging og testverktøy

Samarbeidet med Human Factors inkluderer utfyllende kompetanse innen for de nevnte områder, samt bruk av Diversity Icebreaker som prosessverktøy i våre utviklingsoppdrag og ledelsesprogrammer.

Invito Inspire www.invito.no

Omstilling, arbeidslivsmestring, lederutvikling og organisasjonsutvikling

Samarbeidet inkluderer en bred kompetansedeling og kompetanseutveksling mellom selskapenes utfyllende fag- og tjenesteområder.  Målet med samarbeidet er å tilby markedet et bredt og komplementært kvalitetstilbud knyttet til veiledning, rådgivning, og opplæring for ledere og ansatte i virksomheter i endring- og omstillingssituasjoner.

Taplow Consulting Norge www.taplow-consulting.no

Rekruttering, executive search, seleksjon og kompetanseutvikling

Selskapene er strategiske samarbeidspartnere innen for sine fagområder, og hvor vi støtter med tilrettelegging og gjennomføring av skreddersydde prosesser mot kunders unike ønske og behov.