Slik arbeider vi

"Mennesker handler ut fra sin egen opplevelse av virkligheten. Å skape trygge rammer som gir romm for å forstå, erkjenne og akseptere, er nøkkelen til gode endringsprosesser" Camilla S Bentzen, Bedre Ledelse

Vi fungerer som katalysatorer og tilretteleggere av endringsprosesser og utviklingsprosesser for mennesker, ledere, lederteam, grupper og organisasjoner. Vi mener at enhver endrings- og utviklingsprosess har sin egenart og sitt unike utgangspunkt. Derfor er skreddersøm vår spesialitet.

«Vår ambisjon er å  ”flytte fjell” sammen med våre oppdragsgivere»

– Anita Whinter, Bedre Ledelse

Bilde til lederstøtteVi jobber med den praktiske og operasjonelle hverdag som arena for endring, utvikling og trening. Vi vektlegger å se og forstå mennesket, samspillet og organisasjonen ut fra det ståstedet der våre oppdragsgivere er til en hver tid. Vår plattform for å oppnå kvalitet og gode resultater er:

 • Best mulig forståelse og kunnskap:
  Alle våre prosesser starter med å kartlegge, forstå og lytte til både sak og følelser. Vi benytter forskningsbaserte og valide psykologiske verktøy og metoder. Arbeidsmodellene inneholder både:

  • Saksorientering:
   Mål, resultater, oppgaver, arbeidsmetoder, arbeidsrutiner, løsningsorientering
  • Prosessorientering:
   Egeninnsikt, relasjon, følelser, nærhet, samspill, åpenhet, trygghet, tilbakemelding
 • Forankring og eierskap til utvikling og endringsprosesser:
  I samarbeid med kunden forankrer vi prosesser på hensiktsmessig organisatorisk nivå
 • Erfaringslæring: ”Ingen erfaring er viktigere, og ingen teori fungerer bedre enn den du selv opplever, skaper og reflekterer over» Thorbjørn Jødal, Bedre Ledelse
 • Fra det enkle til det sammensatte: Vi har fokus på både enkeltmennesket, gruppen, organisasjonen og samspillet mellom ”del og helhet”
 • Åpenhet, tillit og ærlighet: Vi bestreber oss på å legge til rette for prosesser som preges av en åpen, ærlig og tydelig kommunikasjon, hvor ”En spade er en spade” tilnærming kan være mulig
 • Autentisk ledelse og personlig autoritet: Lederrollen blir tildelt, men lederskapet er personlig og må skapes av lederen selv

Bedre Ledelses filosofi er at det alltid finnes muligheter og alltid et større potensial enn ”status quo”.  Det å oppleve nedturer kan være like viktig erfaring som å oppleve oppturer. Det som synes vanskelig i dag, kan gi muligheter i morgen når rammene for å se mulighetenes verden blir bevisstgjort på en god måte.