Verktøy

"For å levere kvalitet er skredderen er avhengig av å ha en god saks og en god nål" Anita Winther, Bedre Ledelse

Bedre Ledelse benytter psykologiske verktøy, tester og øvelser. Mye av vårt arbeid tar utgangspunkt i skreddersydde kartlegginger, metoder og verktøy tilpasset den enkelte situasjon vi arbeider i.

skredder

Vi bruker også standardiserte og valide tester utviklet av Ivar Hansen, Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi, Partner og Senior Konsulent og Thorbjørn Jødal, Senior Konsulent i Bedre Ledelse.

Noen av våre mest brukte psykologiske testverktøy er:

  • Bedre Ledelse Personlighetsprofil – BLPP5

Forskning viste at en god måte å forstå personligheten på, er å se den som bestående av flere stabile trekk. De siste årene har det blitt en voksende enighet om at det fins fem overordnede faktorer som kan måles, gjerne kalt ”Big Five”. Ivar Hansen har utviklet sin egen versjon av en Big Five, som er spesielt rettet mot og normert på kvinner og menn som søker en stilling eller deltar i et lærings- og utviklingsprogram som ledere.

Testen har også en skåring på Teamroller etter R.M.Belbins modell. Testen er nettbasert og kan lisensieres. Vi gir nødvendig opplæring.

  • Bedre Ledelse Situasjonsanalyse – BLSA

Et verktøy som gir rask informasjon om hvordan en person eller en gruppe personer opplever en situasjon. Det kan være en stilling, en arbeidsplass, seg selv eller andre ting. Det en vil beskrive blir gitt som et ”nøkkelord” som en gir svar i forhold til.

Metoden er godt egnet til bruk ved rekruttering, ved personers egenutvikling, i samarbeidsutvikling, ledergruppeutvikling og til organisasjonsanalyser. En kan velge mellom en norm for rekruttering og en norm ved arbeidsmiljøanalyse. Verktøyet er utviklet av Ivar Hansen. Testen er nettbasert og kan lisensieres. Vi gir nødvendig opplæring.

I tillegg til de nevnte verktøy, benytter vi:

  • Bedre Ledelse 360 evaluering
  • Bedre Ledelse Kulturundersøkelse
  • Diversity Icebreaker
  • Diverse kognitive, psykologiske verktøy utivklet av Ivar Hansen, spesialist i arbeidspsykologi

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål og vil ha mer informasjon om våre metoder og verktøy.