Referanser

Sammen med våre oppdragsgivere har vi flyttet fjell i 30 år.

Bedre Ledelse har i over 30 år arbeidet nært med virksomheter, bedrifter organisasjoner, ledere og medarbeidere i offentlig og privat sektor. Felles for alt vi har gjort og gjør er vårt mål om å bidra til å skape godt arbeidsmiljø, gode ledere, gode medarbeidere og gode resultater for våre oppdragsgivere.

På denne siden er en oversikt over noen av våre oppdrag. Kontakt oss for å høre om oppdragsgivers erfaringer.

Fugro Survey

Samarbeidsutvikling på avdelingsnivå, kartlegging, ledergruppeutvikling, ledercoaching, arbeidsmiljø.

IT Fornebu Eiendom

Arbeidsmiljø, kartlegging, samarbeidsutvikling, ledercoaching.

Aperitif / Edit Communictions:

Arbeidsmiljø, kartlegging og samarbeidsutvikling.

InfraPartner / KTP

Organisasjonsutvikling: Lederopplæring, ledergruppeutvikling, samarbeidsutvikling, arbeidsmiljø, kartlegging, konflikthåndtering, kulturutvikling, jobbanalyser og stillingsbeskrivelser, ledercoaching, kurs og opplæring av medarbeidere

Universitetet i Oslo

Opplæring av interne konsulenter

Kystverkets Beredskapssenter

Ledergruppeutvikling, lederutvikling, ledercoaching, samarbeidstrening

Avinor

Uttak av Flyveledere (AFIS), opplæring i test og bruk av testverktøy

Kriminalomsorgen Sørvest

Veiledning av operativ og strategisk ledelse: Kompetansekartlegging, test og rekruttering på ledernivå, konfliktarbeid, ledergruppeutvikling, lederutvikling, prosjektveiledning, jobbanalyse og rolleavklaring

Luftforsvarets seleksjonssenter (LSS)

Uttak av pilotaspiranter, veiledning ved magistergradsoppgave